Landelijk portal voor de open inschrijving voor de cursus Werken met twin ferrule fittingen.

De cursus Werken met twin ferrule fittingen (SOG) is ontwikkeld naar aanleiding van incidenten ten gevolge van het gebruik van verschillende merken fittingen door elkaar.

Inschrijven

Twin ferrule fitting

De twin ferrule fitting wordt gebruikt in het kleine leidingwerk (tubing) om leidingdelen met elkaar te verbinden middels een knelkoppeling.

Instrumentatie fitter

Een instrumentatiefitter / tubing monteur moet, zowel on- als offshore, zelfstandig vanaf tekening instrumentatie leidingwerk ( tubing) kunnen fitten en afmonteren middels knelkoppelingen. Dit houdt in dat hij onder andere met een buigijzer overweg moet kunnen en in staat moet zijn om een lekvrije twin ferrule koppeling te maken.

De functie-eisen voor een instrumentatiefitter zijn naast het bekende VCA certificaat bijna altijd een certificaat van een leverancierscursus zoals Swagelok of Gyrolok, waarmee wordt aangetoond dat de bedrijfsinstructie van een leverancier met betrekking tot zijn eigen merk twin ferrule fittingen is gevolgd.

Probleem

In de praktijk volgt men een bedrijfscursus en gaat aan het werk. Dit terwijl er diverse merken twin ferrule fittingen zijn die niet met elkaar overeenkomen. Wanneer toch een twin ferrulle koppeling wordt gemaakt tussen 2 verschillende leveranciers levert dit een niet goed sluitende verbinding op met alle gevolgen van dien. Hierdoor ontstond er een behoefte aan een “niet leverancier specifieke cursus” voor het werken met twin ferrule fittingen.

Deze cursus is op initiatief van Shell met support van het Meet- en regelplatform (STC) in nauwe samenwerking met de in Nederland meest gebruikte leveranciers van twin ferrule fittingen: Swagelok, Hoke Gyrolok en Parker Hannifin Plc. tot stand gekomen.

Werken met twin ferrule fittingen (SOG)

Omdat deze cursus een sterk risico beperkende factor heeft, is hij onder de naam “Werken met twin ferrule fittingen” opgenomen in de opleidingen gids van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). De SSVV is de eigenaar van het VCA certificaat voor werknemers en het VCA certificaat voor bedrijven.

De cursus Werken met twin ferrule fittingen is één van de vele SSVV opleidingen voor:

  • specifieke risicovolle taken of,
  • werkzaamheden in een risicovolle omgeving, voor operationele medewerkers van bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in, of voor bedrijven die zijn aangesloten bij de:
  1. VNCI;
  2. VNPI;
  3. Deltalinqs;
  4. NOGEPA;
  5. SIR.

* verklaring van de afkortingen vind u bij de links

VCA gecertificeerde bedrijven

VCA gecertificeerde bedrijven welke werkzaamheden uitvoeren in de (petro)chemie, moeten voldoen aan de gestelde opleidingseisen in de SSVV Opleidingen gids (SOG), welke voorheen de Gids Opleidingen Risicovol Werk (GORW) werd genoemd. Vraag 3.4 van de VCA norm verwijst naar de SOG! Concreet betekent dit dat een instrumentatiefitter werkzaam in de (petro)chemie in het bezit moet zijn van een geldig dipoma VCA en Werken met twin ferrule fittingen. Voor werkgevers en opdrachtgevers is dit te controleren via het site van het Centraal diploma register.

Arbowet

Door het certificaat van de cursus Werken met twin ferrule fittingen voldoet men tevens voor wat betreft de vakdiscipline van de instrumentatiefitter in de (petro)chemie aan de gestelde eisen met betrekking tot risicobeheersing en opleiding.

Leveranciers >>>